کتاب های لاتین اکسل

آموزش تصویری Excel 2010 Advanced&Essentials >>
کتاب های  لاتین اکسل
امتیاز جایزه: 1
قیمت: 0 تومان
قیمت با امتیاز جایزه: 10

لیست کتاب ها را در جدول زیر می توانید مشاهده نمایید.بر روی لینک ها کلیک کنید تا جزئیات کامل کتاب را ببینید.

چنانچه کتابی را مد نظر دارید و در لیست موجود نمی باشد از طریق گزینه تماس با با اطلاع دهید تا در صورت امکان در لیست قرار بگیرد.

در حال حاضر یک سری  از کتاب های اکسل 2007 به مجموعه اضافه شد.چنانچه کتاب جدیدتری انتشار بیابد و یا قابل دسترس باشد قطعا در مجموعه گنجانده خواهد شد.

کلاس های آنلاین اکسل کاربردی

 

نسخه تعداد صفحه
نویسندگان
نام کتاب ردیف
2010 528 Conrad Carlberg Business Analysis: Microsoft Excel 2010 -MrExcel Library
1
2010 408 Abbott Katz
Beginning Microsoft Excel 2010
2
2010 1056 John Walkenbach
Excel 2010 Bible
3
2010 408 Greg Harvey
Excel 2010 For Dummies
4
2010 240 Colin Banfield
Excel 2010- For Dummies Quick Reference
5
2010 816 John Walkenbach Excel 2010 Formulas John Walkenbach's
6
2010 240 Diane Koers
Excel 2010 Just the Steps For Dummies
7
2010 1080 John Walkenbach Excel 2010 Power Programming with VBA
8
2010 256 Paul McFedries
Excel 2010 Simplified
9
2010 226 Paul McFedries Excel 2010- Simply
10
2010 504 John Walkenbach John Walkenbach's Favorite Excel 2010 Tips & Tricks
11
2010 304 Paul McFedries
Excel 2010 Visual Quick Tips
12
2010 304 Michael Alexander& Walkenbach
Excel Dashboards and Reports
13
2010 480 E. Joseph Billo
Excel for Scientists and Engineers: Numerical Methods
14
2010 372 Abbott Katz Excel 2010 Made Simple
15
2010 896 Matthew MacDonald
Excel 2010: The Missing Manual
16
2010 250 Paul Cornell
Excel as Your Database
17
2010 512 Bill Jelen
Formulas and Functions: Microsoft Excel 2010-MrExcel Library
18
2010 253 Kurt Jechlitschka
Microeconomics Using Excel
19
2010 1152 Bill Jelen Microsoft Excel 2010 In Depth 20
2010 720 Wayne L. Winston Microsoft.Excel.2010.Data.Analysis.and.Business.Modeling.3rd.Edition 21
2010 480 Curtis D. Frye Microsoft Excel 2010 Step by Step 22
2010 416 Marco Russo&Alberto Ferrari Microsoft PowerPivot for Excel 2010: Give Your Data Meaning 23
2010 384 Bill Jelen Pivot Table Data Crunching: Microsoft Excel 2010-MrExcel Library 24
2010 304 Barry Ralston PowerPivot for business intelligence usig excel and sharepoint 2010 25
2010 336 Bill Jelen PowerPivot for the Data Analyst: Microsoft Excel 2010-MrExcel Library 26
2010 304 Tom Y. Sawyer Pro Excel Financial Modeling 27
2010 464 Conrad Carlberg Statistical Analysis: Microsoft Excel 2010 28
2010 624 Michael Alexander The Excel Analyst's Guide to Access 29
2010 656 Bill Jelen VBA and Macros: Microsoft Excel 2010-MrExcel Library 30
2010 303 Deidre Hayes, Laurie U Fuller Picture Yourself Learning Microsoft Excel 2010 31
2010 278 Art Tennick Beginning sharepoint with excel 2010 31
2010 320 Curtis D. Frye Microsoft Excel 2010 Plain & Simple
32
2010 935 Ed Bott Office 2010 Inside OUt 33
2010 356 Richard M.Heiberger Erich Neuwirth
R through Excel 2009 34
2010 465 Art Tennick Practical PowerPivot and DAX formulas 35
2010 795 Greg Harvey Excel 2010 All-in-One for Dummies 36
2010 507 Paul McFedries Excel 2010 Formulas and functions 37
2007 478 Brian D.Bissett Automated Data Analysis Using.Excel 2007 38
2007 579 Timothy Zapawa Excel 2007 Advanced Report Development 39
2007 411 Alexander and Clark Microsoft Excel& Access Integration with Office 2007 40
2007 477 Bill Jelen Charts and Graphs for Microsoft Office Excel 2007 41
2007 540 Paul McFedries Formulas and Functions with Microsoft Office Excel 2007 42
2007 306 Denise Etheridge Excel 2007 Data Analysis 43
2007 411 David and Raina Hawley EXCEL HACKS SECOND EDITION 2007 44
2007 363 Kim Heldman William Heldman Excel 2007 for Project Managers 45
2007 1179 Green Bullen Bovey  Alexander Excel 2007 VBA Programmer’s Reference 46
2007 540 John Walkenbach Excel Charts 47
2007 384 Reed Jacobson Excel 2007 Visual Basic for Applications Step by Step 48
2003 386 Issa Bass Six Sigma Statistics with EXCEL and MINITAB 49
2007 959 Bill Jelen 377 Excel Mysteries Solved mr excel
50
2007 183 Bill Jelen Excel 2007 Miracles Made Easy mr excel
51
2006 195 Bill Jelen Excel For Marketing Manager
52
2007 627 Steven T. Karris Numerical Analysis Using MATLAB® and Excel® Third Edition
53
2010 290 Ellen F. Monk Problem Solving Cases in Microsoft Access and Excel 9th Edition
54
2013 1059 John Walkenbach Excel 2013 Bible – Excel at Excel with This Ultimate Guide 55
2013 411 John Walkenbach Microsoft Excel VBA Programming for Dummies 3rd Edition 2013 56
2013 368 Curtis D. Frye Microsoft Excel 2013 Plain and Simple 2013 57
2013 1020 Matthew MacDonald Microsoft Excel 2013 The Missing Manual 2013 58
2013 314 John Walkenbach 101 Excel® 2013 Tips Tricks & Timesavers 59
2013 268 Mark Polino Building Dashboards with Microsoft Dynamics GP 2013 and Excel 2013 60
2013 1104 John Walkenbach Excel 2013 Power Programming with VBA 61
2013 795 Greg Harvey Excel® 2013 ALL-IN-ONE FOR Dummies 62
2013 433 Alexander&Walkenbach Excel® Dashboards and Reports 2nd Edition 63
2010 61 Robert Martin Packtpub.Excel.Programming.with.VBA.Starter.Oct.2012 64
2013 500  Alberto Ferrari Microsoft.Excel.2013.Building.Data.Models.with.PowerPivot.Mar 65
2007 1114 Saunders&Jeff Webb Programming Excel with VBA and .NET 66
2013 300 Conrad Carlberg Predictive Analytics: Microsoft® Excel 67


مشخصات
زبان آموزش انگلیسی
ویرایش 2010-2007
نوع کتاب الکترونیکی(ٍEbook)
تعداد DVD 1
سطح مقدماتی-متوسط-پیشرفته-حرفه ای
هزینه حمل دارد
اوپن کارت فارسی
فروشگاه اینترنتی محصولات آموزشی آفیس © 2016