کتاب های لاتین CRM

<< کتاب الکترونیکی فارسی آنالیز داده ها با ابزارهای تصمیم گیری در اکسل کتاب های لاتین شیرپوینت >>
ویرایش تعداد صفحه نام نوبسنده نام کتاب ردیف
2012 241 Edward Kachinske Cengage Maximizing Your Sales with Microsoft Dynamics CRM 2011
1
      CRM.Fundamentals 2
      HANDBOOK OF CRM 3
      INTERNET MARKETING Start to Finish 4
      Microsoft Dynamics CRM 4 Integration 5
      Microsoft Dynamics CRM 2011 6
      Microsoft.Dynamics.CRM.2011.Administration.Bible 7
      Microsoft.Dynamics.CRM.2011.Step.by.Step.2011 8
      Microsoft.Press-Working.with.Microsoft.Dynamics.CRM.2011 9
      Microsoft® CRM FOR DUMmIES 10
      Practical.SharePoint.2010.Information.Architecture 11
      Siebel CRM 100 Success Secret 12
      Teach.Yourself.Microsoft.Dynamics.CRM.2011.in.24.Hours 13
      Using CRM 14
      vtiger CRM 15
مشخصات
زبان آموزش انگلیسی
ویرایش 2012-2003
نوع کتاب الکترونیکی(ٍEbook)
تعداد DVD 1
سطح مقدماتی-متوسط-پیشرفته-حرفه ای
هزینه حمل دارد
اوپن کارت فارسی
فروشگاه اینترنتی محصولات آموزشی آفیس © 2016