آموزش تصویری پراجکت و مدیریت پروژه Project 2013 Lynda

آموزش تصویری شیرپوینت SharePoint 2013 Lynda >>
آموزش تصویری پراجکت و مدیریت پروژه Project 2013 Lynda
آموزش تصویری پراجکت و مدیریت پروژه Project 2013 Lynda آموزش تصویری پراجکت و مدیریت پروژه Project 2013 Lynda
نویسنده و تهیه کننده LYNDA
امتیاز جایزه: 0
قیمت: 0 تومان

Learning Microsoft Project 2013 Lynda And Learning Project Management Lynda

 این مجموعه شامل 5  بخش:

Managing Project Schedules    1:33
 Project 2013 Essential Training    5:00
Calculating Earned Value     1:07
 Managing Small Projects    1:37
Project Management Fundamentals    2:07
Project 2010 Essential Training    4:41
Budgeting Video Projects    2:18
Managing Project Stakeholders    1:01
Managing Project Procurement    1:24
Project Management Simplified    1:19
Managing Project Quality    1:22
Insights From A Business Analyst    0:57
Managing Project Communication    1:47
Managing Project Risk    1:14
Managing Virtual Teams    2:05
Up And Running With Asana    0:57
Business Analysis Fundamentals    2:13
Making Business Projections    1:17
Managing Project Budgets    1:11
Managing Project Change    1:01
Managing Project Teams    1:29
Insights from a Project Manager     1:11
Delegating Tasks to Your Team    0:50
Freelancing Fundamentals    2:12
New Manager Fundamentals    1:12
Leading with Emotional Intelligence    1:46
Running a Design Business Creative Briefs     1:13
Management Tips    5:18
Financial Literacy Reading Financial Reports    1:25
Executive Leadership Fundamentals    1:42
Practical Project Management for Creative Projects    2:30
Developing Intelligent Disobedience    0:44
Microsoft Project Server 2013 Administration     2:18
Becoming a Triple-Threat Project Manager    0:27
Rescuing Troubled Projects    1:01
Connecting with Executives    0:28
Agile Project Management    1:17

 

درباره Bonnie Biafore که مدرس این آموزش ها می باشد بیشتر بدانید.

.زبان آموزش انگلیسی روان می باشد.برای دیدن جزئیات بیشتر بر روی خصوصیات کلیک کنید.

سرفصل های بخش آموزشی Project 2013 Essential Training:

 راهنمای استفاده از ریبون- راهنمای استفاده از Backstage View- یافتن comments

ساخت فایل های پروژه:

ساخت و ذخیره پروژه ها- ساخت پروژه با کمک قالب ها- تنظیم تقویم پروژه در پراجکت 2013- تعریف روزهای کاری و غیر کاری در پراجکت 2013- تنظیمات options در پراجکت 2013

ساخت وظایف و یا Task ها:

زمان بندی دستی و خودکار- ایجاد فعالیت (task) به صورت دستی- ایجاد زمان بندی خودکار برای فعالیت ها- ساخت یک milestone - ایجاد فعالیت های تکراری در پراجکت 2013- کپی کردن فعالیت ها از برنامه های دیگر-  ایجاد یک summary task در پراجکت 2013- نمایش summary task- سازمان دهی فعالیت ها در لیست وظایف در پراجکت 2013- کار با ساختار شکست کار (WBS) در پراجکت 2013

ارتباط و زمانبندی فعالیت ها:

ارتباط بین فعالیت ها در پراجکت 2013- افزودن lag یا lead در پراجکت 2013- افزودن قیدها در پراجکت 2013- مشاهده فعالیت ها و ارتباط بین آن ها

ایجاد منابع:

مفهوم منبع در پراجکت 2013- ایجاد منابع کاری-  ایجاد منابع مصرفی-  تنظیمات هزینه برای منابع کاری و مصرفی - محاسبه هزینه منابع

تخصیص منابع به فعالیت ها:

مفهوم کار زمان واحد- تخصیص منبع به فعالیت-  استفده از Team Planner برای تخصیص منابع - یافتن overallocations-  تخصیص منابع به استفاده از زمان بندی effort-driven و یا non-effort-driven - ویرایش منابع تخصیص یافته-  جایگزینی منابع در فعالیت ها

کار با نما ها:

انتخاب یک نما- کار با جداول- ایجاد و چیدمان ستون های یک جدول- نمایش دو نما مختلف در یک زمان-  استفاده از نمای Timeline در پراجکت 2013- مرتب سازی منابع و فعالیت ها-  گروهبندی منابع و فعالیت ها - فیلتر کردن منابع و فعالیت ها-  تغییر شکل ظاهری بخش نمایش لیست وظایف-  ویرایش شکل ظاهری لیسن وظایف-  قالب بندی متون

بهینه سازی زمانبندی پروژه:

بازبینی مسیرهای بحرانی پروژه-  استفاده  Task Inspectorاز  بازبینی مسائل مربوط به زمانبندی- Split کردن وظایف- Split کردن وظایف-  تاخیرات فعالیت ها یا تخصیص ها- تنظیم یک سنجشگر کارها- Level کردن منابع-  غیر فعال کردن فعالیت

پیگیری و مدیریت پروژه:

مفاهیم baseline  scheduled actual values- ذخیره و پاک کردن baseline- اضافه کردن وظایف به baseline- آپدیت کردن برنامه زمانبندی-  تخصیص overtime- بروز رسانی هزینه-  زمانبندی مجدد کارهای پایان نیافته

مشاهده و گزارش اطلاعات پروژه:

مشاهده وضعیت زمانبندی پروژه- مشکلات پیش روی زمانبندی پروژه ها-  مشکلات مرتبط با هزینه ها-  کارکردن با گزارشهای گرافیکی-  استفاده از earned value- چاپ نما ها و گزارشات در پراجکت 2013

اشتراک گذاری پروژه ها:

ذخیره سازی به فرمت های دیگر- استفاده از قالب های جهانی-  Import و Export پروژه ها- اشتراک گذاری اطلاعات پروژه ها به روشهای دیگر

 

سرفصل های آموزشی Managing Small Projects :

شروع به کار در پروژه های کوچک :
تعریف پروژه های کوچک- مروری بر چرخه عمر مدیریت پروژه های کوچک- چند نکته در مورد مدیریت پروژه های کوچک
شروع پروژه :
شروع پروژه های کوچک-مشخص کردن ذی نغعان و مشتریان پروژه- اهداف پروژه- تعیین سطوح مدیریتی پروژه-  تعیین موارد قابل تحویل- تشریح عوامل موثر بر موفقیت- تعریف محدوده پروژه- عوامل بازدارنده پروژه- ریسک پروژه-مشتند سازی پروژه- تصمیم گیری بر اساس مسیر پیش رو
سازمان دهی کار :
برنامه ریزی برای پروژه های کوچک- کارگروهی-سازمان دهی اسناد پروژه-شناسایی فعالیت ها- تخمین زدن زمان و هزینه- برنامه ریزی کارها- ارائه برنامه زمانبندی قایبل اطمینان- مدیریت ریسک
اتمام کارها:
پایان رساندن کارها- مدیریت تخصیص ها- محافظت از جابه جایی ها- کار بر روی مشکلات پروژه
پیگیری روند ها :
گزارشهای پیشرفت- تخمین عملکرد بخشهای مختلف پروژه- مدیریت تغییرات
آموزش برخی موارد پایانی :
نهایی سازی یک پروژه- بستن پروژه

 

سرفصل های بخش آموزشی Budgeting Video Projects:

سرویس های پیشنهادی :
تخمین زدن توانایی ها- مزایای رقابتی- برون سپاری- کار گروهی
تنظیم نرخ ها :
تعریف نرخ ارائه سرویس - هزینه مواد مصرفی-  هزینه سربار- استفاده از جداول نرخ ها
حوزه پروژه :
مروری بر محدودیت موجود - تشخیص حوزه های کاری
بودجه بندی:
بودجه بندی شبیه به چیست؟- تخمین زدن زمان مورد نیاز برای انجام پروژه ها- ساختار شکست کار- استفاده از نظرات بیرونی و همکار
مثالی از یک بودجه بندی :
مروری بر پروژه نمونه- مراحل پیش تولید- مراحل در حال اجرا - مراحل پس از تولید-اتمام بودجه
ساخت یک طرح پیشنهادی :
آموزش شروع به کار- ارجا پیام های پروژه- استفاده از قراردادهای با بودجه ثابت
شرایط پرداخت :
تنظیمات شرایط پرداخت- روش های مبتنی بر زمان- روش های مبتنی بر کارایی
ساخت فاکتور :
آموزش مفاهیم آنچه که باید در یک پروژه بیاید- ساخت فاکتور به کمک Word-  ساخت فاکتور به کمک Apple Pages
استراتژی های صدور صورتحساب :
ارائه صورت حساب-  برخورد با Collection

 

سر فصل های آموزشی Project Management Fundamentals:

تعریف پروژه-تعریف مدیریت پروژه- پنج فرآیندهای مدیریت پروژه- شروع یک پروژه- تعریف اهداف پروژه- انتخاب یک استراتژی- نیازهای پروژه- شناسایی مفروضات و درک ریسک-تعریف scope پروژه- شناسایی ذینفعان-منشور پروژه- برنامه ریزی یک پروژه- ساختار شکست کار- تعریف بسته های کار- ساخت یک برنامه زمان بندی- شناسایی منابع-بودجه پروژه-شناسایی ریسک- طرح مدیریت ریسک- طرح مدیریت کیفیت- برنامه مدیریت تغییر-برنامه زمان بندی پروژه-لینک کردن فعالیت ها-مفهوم work, duration, units-استفاده از milestone-ساخت برنامه زمان بندی واقع بینانه- درک مسیر بحرانی-مستند سازی پزوژه- اجرای پروژه-مدیریت منابع- ارزیابی پیشرفت-استفاده از earned value-گزارش پیشرفت-اقدامات مالی- برگزاری جلسات کارا- مدیریت تغییر ، ریسک ، و کیفیت-بستن پروژه-مستند سازی پروژه- بستن قراردادها و حساب هاسر فصل های آموزشی Managing Project Schedules:

مفهوم زمانبندی پروژه-اجزای زمانبندی پروژه- شناسایی و اولویت دهی فعالیت ها- شناسایی کاری که باید انجام شود-ساماندهی summary tasks-افزودن milestone-تخمین (برآورد) زمان و هزینه-تاخیرانداختن و همزنان اجرا کردن فعالیت ها با lag و lead- تنظیم تاریخ های خاص- اختصاص منابع به وظایف-بالانس کردن منابع –کار با کارگران part-time-برنامه ریزی برای Workloads- تعیین مسیر بحرانی- تنظیم سطح کار در طول زمان- جایگزینی منابع overallocated- بهینه سازی زمانبندی-اضافه کردن buffers به زمانبندی-اضافه کردن baseline به برنامه زمانبندی—مدیریت زمانبندی-پرداخت پول بیشتر برای کوتاه شدن برنامه- پیدا کردن مشکلات برنامه زمانبندی-تغییر زمانبندی برای کاهش هزینه

 

مشخصات
زبان آموزش انگلیسی
مدت زمان آموزش 64:00
ویرایش 2013
نوع تصویری(Multimedia)
تعداد DVD 5
سطح مقدماتی-متوسط
هزینه حمل دارد
اوپن کارت فارسی
فروشگاه اینترنتی محصولات آموزشی آفیس © 2016