آموزش تصویری اینفوپث لیندا InfoPath 2013 Lynda

آموزش تصویری اینفوپث لیندا InfoPath 2013 Lynda
نویسنده و تهیه کننده LYNDA
امتیاز جایزه: 0
قیمت: 0 تومان

InfoPath 2013 Essential Training

مایکروسافت اینفوپث (Microsoft InfoPath) یکی از نرم افزارهای کاربردی مایکروسافت در زمینه طراحی، انتشار و ارسال فرم ها به صورت الکترونیکی می باشد که امکان ارتباط با بانک های اطلاعاتی را دارا می باشد. در واقع می توان گفت به وسیله InfoPath می توان به سادگی به ساخت فرم ها پرداخته و از آن ها به منظور جمع آوری داده ها استفاده می کند سپس این داده ها را در مکان های مختلف و به روش های گوناگون ذخیره سازی نمود. برنامه InfoPath شکاف ارتباطی میان بانک های اطلاعاتی و XML و مدل ها و سرویس های وب را برداشته است و شما را برای فرستادن اطلاعات خود بر روی وب همراهی می کند.
در دوره آموزشی InfoPath 2013 شما با امکانات قابلیت های این نرم افزار کاربردی قدرتمند آشنا می شوید.

عناوین آموزشی:
- InfoPath چیست؟
- ایجاد یک قالب از ابتدا
- وارد کردن فرم های ورد و اکسل
- ایجاد و اصلاح منابع داده ها
- اضافه کردن و قالب بندی یک جدول طرح
- انتخاب یک تم
- کار با کنترل های فرم مانند date pickers و check boxes
- استفاده از جداول و بخش های مختلف بمنظور تکرار داده ها
- انتشار فرم ها و قالب ها
- فعال کردن امضای دیجیتال در یک فرم
- و ...

 Welcome
Welcome
What you can do with InfoPath
Using the exercise files
Introducing InfoPath 2013 27m 49s
Understanding the InfoPath 2013 programs 2m 33s 
Opening InfoPath files 2m 59s 
Starting InfoPath Designer 2013 6m 48s 
Using the InfoPath Designer interface 6m 49s 
Understanding the steps for creating a template 8m 40s 
2. Template-Creation Basics 14m 15s
Creating a template from scratch 1m 59s 
Previewing and printing a form 3m 19s 
Saving a template 3m 4s 
Importing Word and Excel forms 5m 53s 
3. Creating a Data Source 24m 49s
Understanding data sources 4m 56s 
Automatically creating a data source 7m 12s 
Setting field properties 4m 38s 
Modifying a data source 8m 3s 
4. Formatting a Template 16m 59s
Selecting a page layout template 3m 16s 
Adding and formatting a layout table 5m 7s 
Choosing a theme 2m 55s 
Inserting a logo or other picture 2m 46s 
Inserting an online image 2m 55s 
5. Using Controls to Collect Data 1h 5m
Understanding the use of form controls 8m 13s 
Organizing a template with sections 7m 41s 
Changing data binding for a control 4m 46s 
Using text controls 6m 40s 
Using rich text controls 5m 22s 
Using date pickers 6m 53s 
Using lists boxes 7m 54s 
Using bulleted and numbered list controls 4m 15s 
Using check boxes 4m 38s 
Using option buttons 6m 3s 
Changing a control's type 2m 46s 
6. Setting Options and Formatting Controls 25m 41s
Formatting labels 4m 41s 
Formatting controls 3m 47s 
Using rules to catch incorrect or missing data 9m 54s 
Using rules for conditional formatting 7m 19s 
7. Using Tables and Sections for Repeating Data 32m 42s
Using repeating tables 7m 48s 
Using repeating sections 9m 0s 
Using optional sections 6m 59s 
Using choice controls 8m 55s 
8. Using Object Controls 18m 50s
Using the file attachment control 5m 43s 
Using the hyperlink control 2m 57s 
Calculating a value with form data 6m 12s 
Using the picture controls 3m 58s 
9. Creating Browser Forms 9m 29s
Understanding browser, or thin-client, forms 2m 28s 
Checking a template for use in a browser 7m 1s 
10. Finishing a Template 13m 34s
Checking spelling 6m 40s 
Testing a template 6m 54s 
11. Creating Views 23m 47s
Creating a view 8m 27s 
Creating a print view 7m 3s 
Setting view properties 4m 13s 
Using buttons to switch views 4m 4s 
12. Publishing Options 33m 38s
Understanding submit options 3m 33s 
Understanding security and publishing 5m 41s 
Submitting using email 8m 24s 
Publishing on a network share 4m 0s 
Distributing using email 5m 53s 
Using Quick Publish 1m 12s 
Viewing the files InfoPath creates 4m 55s 
13. Publishing a Template in SharePoint 35m 43s
Publishing InfoPath templates in SharePoint 9m 10s 
Submitting a form to a SharePoint library 6m 40s 
Promoting columns to SharePoint 6m 51s 
Changing SharePoint library views for InfoPath forms 3m 45s 
Modifying a form library template 3m 37s 
Publishing a form to a SharePoint list 5m 40s 
14. Advanced Data Techniques 19m 59s
Understanding data connections 7m 9s 
Creating a data connection to a SharePoint list 6m 31s 
Creating a list or combo box based on an XML file 6m 19s 
15. Using Advanced Templates 21m 21s
Creating and using template parts 6m 38s 
Importing a Word form 5m 38s 
Importing an Excel form 4m 57s 
Creating a template based on an XML or schema file 4m 8s 
16. Digital Signatures 22m 38s
Understanding digital signatures 5m 49s 
Enabling digital signatures in a form 9m 53s 
Using digital signatures in a form 3m 22s 
Applying a developer digital signature in a form 3m 34s 
Conclusion 2m 48s
Next steps

این مجموعه شامل:

InfoPath 2013 Essential Training        6:57
InfoPath 2010 Essential Training        6:06

مشخصات
زبان آموزش انگلیسی
مدت زمان آموزش 13:00
ویرایش 2013
نوع تصویری(Multimedia)
تعداد DVD 1
سطح مقرماتی-متوسط
هزینه حمل دارد
اوپن کارت فارسی
فروشگاه اینترنتی محصولات آموزشی آفیس © 2016