آموزش تصویری SharePoint 2010 Pluralsight

<< کتاب های لاتین اکسس آموزش تصویری SharePoint 2010 Administration Trainsignal >>
 آموزش تصویری SharePoint 2010 Pluralsight
نویسنده و تهیه کننده PluralSight
امتیاز جایزه: 0
قیمت: 0 تومان

SharePoint 2010 for Web Designers

SharePoint 2010 Branding for Web Designers Fundamentals - 01:17:22
SharePoint 2010 Branding a WCM for Web Designers - 02:35:53
SharePoint 2010 Master Pages for Web Designers - 02:30:53
SharePoint 2010 Advanced Branding for Web Designers - 05:02:29
Duration: 11:26:37


SharePoint 2010 Web Part Development

Web Part Foundations
Web Part Development
Web Part Properties
Web Part Connections
Web Part Properties
Duration: 03:22:00

مشخصات
زبان آموزش انگلیسی
مدت زمان آموزش 15:00
ویرایش 2010
نوع تصویری(Multimedia)
تعداد DVD 1
سطح مقدماتی-متوسط-پیشرفته-حرفه ای
هزینه حمل دارد
اوپن کارت فارسی
فروشگاه اینترنتی محصولات آموزشی آفیس © 2016