آموزش Exchange Server

Lync Server 2013 >>
آموزش Exchange Server
نویسنده و تهیه کننده CBT
امتیاز جایزه: 0
قیمت: 0 تومان

این مجموعه شامل:

70-236 Configuring Exchange Server 2007
70-237 Designing Messaging Solutions with Microsoft Exchange Server 2007
70-238 Deploying Messaging Solutions with Microsoft Exchange Server 2007
70-238 Deploying Messaging Solutions with Microsoft Exchange Server 2007
70-270 Cd2 Installing, Configuring, and Administering Windows XP Professional
70-284 Implementing and Managing Microsoft Exchange Server 2003
70-284 Implementing and Managing Microsoft Exchange Server 2003
70-290 Managing and Maintaining a Windows Server 2003 Environment
70-291 Implementing, Managing, and Maintaining a Windows Server 2003 Network Infrastructure
70-293 Planning and Maintaining a Windows Server 2003 Network Infrastructure
70-294 Planning, Implementing, and Maintaining a Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure
70-297 Designing a Windows Server 2003 Active Directory and Network Infrastructure
70-298 Designing Security for a MS Windows 2003 Network
70-299 Implementing and Administering Security in a Windows Server 2003 Network
70-649 Upgrading Your MCSE On Windows Server 2003 To Windows Server 2008 Technology Specialist

مشخصات
زبان آموزش انگلیسی
نوع تصویری(Multimedia)
تعداد DVD 2
سطح مقدماتی-متوسط-پیشرفته-حرفه ای
هزینه حمل دارد
اوپن کارت فارسی
فروشگاه اینترنتی محصولات آموزشی آفیس © 2016