مجموعه کامل آموزش تصویری Office 2010

<< آموزش تصویری اوت لوک Outlook 2010 Lynda آموزش آفیس Office 365 >>
مجموعه کامل آموزش تصویری Office 2010
نویسنده و تهیه کننده LYNDA
امتیاز جایزه: 0
قیمت: 0 تومان

توجه:

با توجه  به اینکه آموزش های آفیس 2013 توسط شرکت لیندا اراپه شده است.این مجموعه و مجموعه آفیس 2013 با یکدیگر ادغام و بروز رسانی شده است.

برای خرید می توانید به مجموعه کامل آموزش آفیس 2013 مراجعه نمایید.

کلاس های آنلاین اکسل کاربردی

 

مجموعه کامل آموزش آفیس 2010

این محصول تمام مجموعه آموزشی آفیس 2010 شرکت لیندا را در بر می گیرد.سعی شده است که با پایین ترین قیمت ممکن در اختیار علاقه مندان قرار بگیرد.

مدت زمان کل آموزش:149:55 ساعت

پیشنهاد می شود این مجموعه را به همراه مجموعه کامل آموزش آفیس 2013 تهیه نمایید.

این مجموعه شامل:

Word 2010 Lynda

Building Templates in Word

Word 2010 Styles in Depth

Word 2010  Forms in Depth

Migrating from Word 2003 to Word 2010

Word 2010 Essential Training

Word 2010 New Features

Word 2010 Power Shortcuts

Excel 2010 Lynda

Excel 2010 Advanced Formatting Techniques

Excel 2010 Advanced Formulas and Functions

Excel 2010 Charts in Depth

Excel 2010 Data Validation in Depth

Excel 2010 Essential Training

Excel 2010 Financial Functions in Depth

Excel 2010 Macros in Depth

Excel 2010 Managing Multiple Worksheets and Workbook

Excel 2010 New Features

Excel 2010 Pivot Tables in Depth

Excel 2010 Power Shortcuts

Excel VBA in Depth

Excel 2010 Working with Dates and Times

Migrating from Excel 2003 to Excel 2010

Excel.2010 Beta Real World Projects

Setting Up a Database in Excel

Excel 2007 Business Statistics

 Excel 2007 Creating and Managing Invoices

 Excel 2007 Creating Business Budgets

 Excel 2007 Creating Charts with Dynamic Data

 Excel 2007 Introduction to Formulas and Functions

 Excel 2007 Pivot Tables for Data Analysis

Access 2010 Lynda

Access 2010 Power Shortcuts

Access 2010 New Features

Access 2010 Beta Real World Projects

Access 2010 Essential Training

Access 2010 Queries in Depth

Up and Running with VBA in Access

Migrating from Access 2003 to Access 2010

Access 2010 Forms and Reports in Depth

PowerPoint 2010 Lynda

PowerPoint 2010 New Features

PowerPoint 2010 Essential Training

PowerPoint 2010 Beta Real-World Projects

PowerPoint 2010  Effective Presentation

PowerPoint 2010 Audio and Video in Depth

Outlook 2010 Lynda

Outlook 2010 Effective Email Management

Outlook 2010 Essential Training

Outlook 2010 Time Management with Calendar and Tasks

Outlook 2010 Power Shortcuts

Outlook 2010 New Features

Migrating Outlook 2003 to Outlook 2010

  Outlook 2010 Real-World Projects

OneNote 2010 Lynda

OneNote 2010 New Features

OneNote 2010 Essential Training

Project 2010 Lynda

Project 2010 Essential Training

 Budgeting Video Projects

Visio 2010 Lynda

Visio 2010 Essential Training

Publisher 2010 Lynda

Publisher 2010 Essential Training

InfoPath 2010 Lynda

InfoPath 2010 Essential Training

Office 365

Up and Running with Office 365

مشخصات
زبان آموزش انگلیسی
مدت زمان آموزش 149:55
ویرایش 2010
نوع تصویری(Multimedia)
تعداد DVD 7
سطح مقدماتی-متوسط-پیشرفته-حرفه ای
هزینه حمل دارد
اوپن کارت فارسی
فروشگاه اینترنتی محصولات آموزشی آفیس © 2016