آموزش تصویری SharePoint 2010 Administration Trainsignal

<< آموزش تصویری SharePoint 2010 Pluralsight ویندوز Windows Server 2008 R2 >>
آموزش تصویری SharePoint 2010 Administration Trainsignal
نویسنده و تهیه کننده TrainSignal
امتیاز جایزه: 0
قیمت: 0 تومان

آموزش SharePoint 2010 Administration Trainsignal

Contents

Lesson 1 - Getting Started with SharePoint 2010 Training Administration
Lesson 2 - The Course Scenario
Lesson 3 - Lab Setup
Lesson 4 - SharePoint 2010 Feature Review
Lesson 5 - Prerequisites for SharePoint 2010
Lesson 6 - Installing SharePoint 2010
Lesson 7 - SharePoint Farms and Advanced Deployment
Lesson 8 - Concepts of Upgrading SharePoint to 2010
Lesson 9 - Performing a Database Upgrade Attach
Lesson 10 - Farm Service Configuration and Application Concepts
Lesson 11 - Methods for SharePoint Administration
Lesson 12 - Working with Web Applications
Lesson 13 - Creating and Managing Site Collections
Lesson 14 - working with Content Databases
Lesson 15 - Extending Web Applications
Lesson 16 - Remote BLOB
Lesson 17 - Managing Lists and Libraries
Lesson 18 - Configuring the Managed Metadata Service
Lesson 19 - Working with Terms
Lesson 20 - SharePoint Authentication Options
Lesson 21 - SharePoint Content Security
Lesson 22 - Managing SharePoint Customizations
Lesson 23 - Configuring Incoming and Outgoing Email
Lesson 24 - Managing SharePoint Service Applications
Lesson 25 - User Profiles and Social Networking
Lesson 26 - Office Web Apps
Lesson 27 - Indexing and Search
Lesson 28 - Backup / Recovery of SharePoint
Lesson 29 - monitoring SharePoint
Lesson 30 - Preparing for Your Microsoft SharePoint 2010 Configuring Certification Exam
Lesson 31 - Next Steps

مشخصات
زبان آموزش انگلیسی
مدت زمان آموزش 15:00
نوع تصویری(Multimedia)
تعداد DVD 3
سطح مقدماتی-متوسط-پیشرفته-حرفه ای
هزینه حمل دارد
اوپن کارت فارسی
فروشگاه اینترنتی محصولات آموزشی آفیس © 2016