مجموعه کامل آموزش تصویری Office 2016

<< آموزش تصویری ورد لیندا Word 2016 Lynda آموزش تصویری پاورپوینت PowerPoint 2016 Lynda >>
مجموعه کامل آموزش تصویری Office 2016
نویسنده و تهیه کننده LYNDA
امتیاز جایزه: 0
قیمت: 0 تومان

آموزش های جدید آفیس 2016 از شرکت لیندا

کلاس های آنلاین اکسل کاربردی

زبان آموزش انگلیسی

شامل 25 دی وی دی و 436 ساعت آموزش تصویری(معادل 218 جلسه 2 ساعته)

شامل جدید ترین آموزش ها

در این مجموعه در صورت ارائه ویرایش جدید از آفیس 2016 استفاده شده و در صورتی که آموزش جدیدی ارائه نشده، از آموزش های  و 2010 یا 2013 استفاده شده است.

هدایایی که با این مجموعه تقدیم شما خواهد شد:

Business Contact Manager 2010&2013

کتاب های انگبیسی اکسل

کتاب های انگلیسی اکسس

کتاب های انگلیسی شیرپوینت

کتاب های انگلیسی آفیس

این مجموعه در حال حاضر شامل:

Office 2016

Office 2016 and Office 365 New Features
Office 2013 New Features    2:31
Up and Running with Office 365    2:06
Using Office 2013 Themes and Templates for Branding    3:41
Migrating from Office 2010 to Office 2013    2:03
Migrating From Office 2007 To Office 2013    2:06
Office Online Essential Training    3:11
Office for iPad and iPhone Essential Training     1:11
Office for iPhone First Look    0:22
Securing Microsoft Office Files    1:21
Office 2013 First Look    1:16
Office for Students    1:14
Office for Educators    2:45
Excel 2016
 Excel 2013:Advanced Formatting Techniques    2:58
Excel 2013 Advanced Formulas and Functions    5:26
Up Running Excel What-If Analysis    1:10
Financial Literacy  Reading Financial Reports    1:25
Financial Analysis Analyzing the Bottom Line    1:36
Financial Analysis Analyzing the Top Line    1:32
Excel Data Analysis Forecasting    3:07
Managing and Analyzing Data    2:02
Excel Data-Mining Fundamentals    1:28
Data Modeling with Excel Power Pivot    1:15
Creating Excel Power Pivot&Power View Dashboards    1:12
Up and Running with Excel Cluster Analysis    1:09
Excel 2013  Cleanup You Excel 2013 Data    1:59
Data-Driven Presentations with Excel and  PowerPoint    3:46
Excel 2013 Charts in Depth    3:46
Excel 2013 Data Validation in Depth    1:05
Excel 2013 Essential Training    6:21
Excel 2010 Financial Functions in Depth    2:18
Excel 2013 Macros in Depth    2:43
Excel 2013 Managing Multiple Worksheets and Workbook    2:07
Excel 2010 New Features    1:51
Excel 2013 Pivot Tables in Depth    4:15
Excel 2013 Power Shortcuts    3:16
Excel VBA in Depth    3:01
Microsoft Business Intelligence Stack Fundamentals    0:43
Introduction to Business Performance Analysis    0:20
Teaching Fundamentals: Data-Driven Instruction    1:23
Excel 2013 Working with Dates and Times    1:35
Migrating from Excel 2003 to Excel 2010    1:10
Excel 2013 Tips and Tricks    4:34
Excel 2013 Power Shortcuts    3:16
Setting Up a Database in Excel 2013    0:49
Excel 2007 Business Statistics    4:19
Excel 2007 Creating and Managing Invoices    0:38
Excel 2007 Creating Business Budgets    1:03
Excel 2007 Creating Charts with Dynamic Data    0:40
Excel 2007 Introduction to Formulas and Functions    2:26
Excel 2007 Pivot Tables for Data Analysis    2:45
Microsoft Business Intelligence Stack in Depth    2:22
Power BI Features in Depth    5:57
Accounting Fundamentals    2:46
Microsoft Business Intelligence Stack Fundamentals    0:43
Excel for Mac 2011 Essential Training    6:32
Financial Analysis Introduction to Business Performance Analysis    0:20

Access 2016
Access 2013 Essential Training    5:04
Access 2010 Power Shortcuts    3:45
Access 2010 New Features    0:35
Access 2010 Beta Real World Projects    0:28
Access 2010 Essential Training    3:35
Access 2010 Queries in Depth    3:02
Up and Running with VBA in Access    4:38
Access 2010 Forms and Reports in Depth    3:07
Access 2013 Power Tips    2:50
Access 2013 Queries In Depth    4:23
Foundations Of Programming Databases    3:11
Relational Database Fundamentals    2:40
Word 2016
Word 2013 Essential Training    5:09
Building Templates in Word     1:37
Word 2010 Styles in Depth    3:12
Word 2010  Forms in Depth    2:05
Migrating from Word 2003 to Word 2010    1:01
Word 2010 Essential Training    8:03
Word 2010 New Features    1:55
Word 2010 Power Shortcuts    4:00
Word 2013 Creating Long Documents    3:19
Word 2013 Power Shortcuts    3:33
Creating Accessible PDFS    4:05
Using Word and InDesign Together    3:30
Creating EPUBs from a Word Document    1:28
Building Blocks and Macros in Word    2:23
Powerpoint 2016
Powerpoint 2013 Essential Training    3:19
PowerPoint Tips and Tricks for Business Presentations    2:55
PowerPoint 2010 New Features    1:06
PowerPoint 2010 Essential Training    3:24
PowerPoint 2010 Beta Real-World Projects    0:34
PowerPoint 2010  Effective Presentation    11:06
PowerPoint 2010 Audio and Video in Depth    4:18
Graphic Design For Business Professionals    1:06
Designing a Presentation     2:14
Powerpoint Builds Transitions Animations And Effects    2:09
PowerPoint 2013 Power Shortcuts    3:05
PowerPoint From Outline to Presentation    1:56
PowerPoint Using Photos and Video Effectively for Great Presentations    2:14
Outlook 2016
Outlook 2013 Essential Training    3:06
Outlook 2010 Effective Email Management    1:38
Outlook 2010 Essential Training    2:55
Outlook 2010 Time Management with Calendar and Tasks    2:27
Outlook 2010 Power Shortcuts    2:28
Outlook 2010 New Features    0:46
Migrating Outlook 2003 to Outlook 2010    0:52
 Outlook 2010 Real-World Projects    0:15
Outlook 2013 Power Shortcuts    3:33
Outlook 2013 Efficient Email Management    2:07
Outlook Web App OWA 2013 Essential    3:55
Outlook.com Essential Training     2:07
Time Management Fundamentals     2:43
OneNote 2016
OneNote 2013 Essential Training    3:27
OneNote 2010 New Features    1:15
OneNote 2010 Essential Training    4:10
InfoPath 2013
InfoPath 2013 Essential Training    6:57
InfoPath 2010 Essential Training    6:06
Visio 2013
Up and Running with Visio 2013    1:56
Visio 2010 Essential Training    6:11
 Project 2013
Managing Project Schedules    1:33
 Project 2013 Essential Training    5:00
Calculating Earned Value     1:07
 Managing Small Projects    1:37
Project Management Fundamentals    2:07
Project 2010 Essential Training    4:41
Budgeting Video Projects    2:18
Managing Project Stakeholders    1:01
Managing Project Procurement    1:24
Project Management Simplified    1:19
Managing Project Quality    1:22
Insights From A Business Analyst    0:57
Managing Project Communication    1:47
Managing Project Risk    1:14
Managing Virtual Teams    2:05
Up And Running With Asana    0:57
Business Analysis Fundamentals    2:13
Making Business Projections    1:17
Managing Project Budgets    1:11
Managing Project Change    1:01
Managing Project Teams    1:29
Insights from a Project Manager     1:11
Delegating Tasks to Your Team    0:50
Freelancing Fundamentals    2:12
New Manager Fundamentals    1:12
Leading with Emotional Intelligence    1:46
Running a Design Business Creative Briefs     1:13
Management Tips    5:18
Financial Literacy Reading Financial Reports    1:25
Executive Leadership Fundamentals    1:42
Practical Project Management for Creative Projects    2:30
Developing Intelligent Disobedience    0:44
Microsoft Project Server 2013 Administration     2:18
Becoming a Triple-Threat Project Manager    0:27
Rescuing Troubled Projects    1:01
Connecting with Executives    0:28
Agile Project Management    1:17
SharePoint  2013
SharePoint Server 2013 Essential Training    9:30
SharePoint Foundation 2013 Essential Training    6:04
SharePoint Designer 2013 Creating Data-Driven Sites    2:35
SharePoint Designer 2013  Branding SharePoint Sites    2:42
Managing Records in SharePoint    1:00
SharePoint 2013 for Site Champions and Power Users    2:58
Managing Documents with SharePoint.2013    2:10
Up and Running with Power Pivot and SharePoint 2013    0:48
SharePoint Designer 2010: Creating Data-Driven Web Pages    2:55
SharePoint 2010 Getting Started    2:29
SharePoint 2010 Essential Training    6:58
SharePoint 2010 New Features    1:59
SharePoint Designer 2007: Branding SharePoint Sites    4:54
SharePoint Designer 2010 Building Custom Workflows    4:44
SharePoint Designer 2013 Custom Workflows    6:50
Publisher 2010
Publisher 2010 Essential Training    3:40

فروشگاه اینترنتی آفیس تمام سعی خود را بر این دارد، تا جدید ترین و بروز ترین مطالب را به این  مجموعه افزوده، و به کاربران علاقه مند اطلاع رسانی نماید.

اوپن کارت فارسی
فروشگاه اینترنتی محصولات آموزشی آفیس © 2016